top of page

REpaper EXHIBITION

at TCDC (2016)

SALT AND PEPPER DESIGN STUDIO ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ REPAPER

3 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2559 3 May – 12 June 2016

 

พิธีเปิด/ นำชมนิทรรศการโดยนักสร้างสรรค์เจ้าของผลงานทั้ง 16 ผลงาน

3 พฤษภาคม, 17:30 น. Opening/ exhibition tour by the creators: 3 May, 5:30 PM

 

นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์จากกระดาษรีไซเคิล โดยนักสร้างสรรค์หลาก หลายสาขา ตั้งแต่สถาปนิก นักออกแบบ ศิลปิน ไปจนถึงนักการศึกษาด้านสิ่ง แวดล้อม พวกเขาได้เข้าไปในโรงงานผลิตกระดาษรีไซเคิล เพื่อร่วมสังเกตกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดแยกขยะ การปั่นและต้มใย การรีดแผ่นกระดาษ จนถึงการบำบัดน้ำ เสีย จากนั้นพวกเขาได้นำวัสดุรูปแบบต่างๆ จากภายในกระบวนการ ทั้งแผ่น ม้วน แกนกระดาษซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปลายทาง เศษเส้นจากการตัดแบ่งขนาด ฝุ่นผงจาก การเจียรขอบกระดาษ กระทั่งกากวัสดุในน้ำทิ้ง มาทำการทดลองและสร้างผลงาน ตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของแต่ละคน REPAPER นำเสนอความหลากหลายในความเป็นไปได้ของการใช้กระดาษ ด้วย การตีความจากมุมมองและการใช้งานในแง่อื่นๆ นอกเหนือจากการใช้งาน กระดาษอย่างกระดาษทั่วไป ผ่าน 16 ผลงานในนิทรรศการ รวมถึงเผยแพร่เทคนิค การสร้างสรรค์ผลงานด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อป REPAPER ไม่ใช่บทสรุปแต่เป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจใน การลดปริมาณการใช้ทรัพยากร และหันมาใช้วัสดุรีไซเคิลทดแทน

 

REPAPER is an exhibition of 16 creations from recycled paper by creative people in different fields, from architect, designer, visual artist, to environmental educator. They went to a recycle paper factory to observe the production lines from waste sorting, pulping, fiber boiling, paper pressing and water treatment system. They took various materials from the process, both finished products: paper sheets, rolls, and cores, and wastes, such as scraps and strips from cutting, dust from polishing, and used water to experiment and create work according to their interest. REPAPER presents various possible ways on how paper can be used with the interpretation from different aspects besides the ways it is normally used through 16 work pieces in the exhibition also disseminating techniques used to create work pieces in the exhibition through workshops.  REPAPER is not the conclusion but a starting point to inspire resource reduction and promote recycle materials.

 

นักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย List of Creators in REPAPER project

อดา จิระกรานนท์ + วรพงศ์ มนูพิพัฒน์พงศ์ Ada Chirakranont + Worapong Manupipatpong Spatial designer/ Founder of Atelier 2+ Art ,Craft & Design Studio

อัญชนา ทองไพฑูรย์ +พิพิธ โค้วสุวรรณ Anchana Thongpaitoon +Pipidh Khowsuwan Artist, product, graphic and interior designer/ Founder of Salt and Pepper Design Studio

พรพรรณ สุทธิประภา Aor Sutthiprapha Ceramic artist and designer/ Founder of Small Studio กรินทร์ พิศลยบุตร Karin Phisolyabut Ceramic Designer/ Founder of Yarnnakarn Art&Craft Studio

Mandy L Heddle, PhD Environmental Educator

นุชจริน หวังพงษ์สวัสด์ Nucharin Wangphongsawasd Designer Maker/Wood Artist

พศุตม์ กรรณรัตนสูตร Pasutt Kanrattanasutra Artist

ปิติ อัมระรงค์ + จุฑามาส บูรณะเจตน์ Piti Amraranga + Jutamas Buranajade Designer/ Founder of o-d-a object design alliance

พรประเสิฐ ยามาซากิ Pornprasert Yamazaki Designer and artist/ Founder of Hippocampus

ฤดี ตันเจริญ Rudee Tancharoen Jeweller/ Founder of Atelier Rudee, International Academy of Contemporary Jewellery in Bangkok

สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ Sanitas Pradittasnee Landscape designer/ Founder of Sanitas Studio

สาริน ทัศนเทพกมล Sarin Tasnathepgamol Textile designer/ Founder of Sarin Tgamol textile design

สุชาดา เกษมทรัพย์ Suchada Kasemsap Architect and Interior Architect/ Founder of Urban Praxis

ธนวัต มณีนาวา Thanawat Maneenawa Creative , TAM:DA page owner

ฐิติรัตน์ คัชมาตย์ Tithi Kutchamuch Product Designer

 

โครงการนี้จัดขึ้นโดย Atelier Rudee ร่วมกับ TCDC กรุงเทพฯ ได้รับการสนับสนุนจาก A. P. Recycle Industrial Co., ltd, T5 Paper Pallet Co., ltd และ P. LIBRARY

This project curated by Atelier Rudee together with TCDC, Bangkok. Supported by A. P. Recycle Industrial Co., ltd, T5 Paper Pallet Co., ltd, and P. LIBRARY

A.P. Recycle Industrial Co.,ltd.

- MATERIALS AND RECYCLING PROCESSES

PAPER BRICKS FROM PAPER WASTE

ADD SOME SEEDS :)

EXHIBITION AT TCDC BANGKOK

thumb_L1120839_1024
thumb_L1120843_1024
thumb_L1120817_1024
thumb_L1120738_1024
thumb_L1120798_1024
thumb_L1120854_1024
thumb_L1120745_1024
bottom of page